oplijstings criteria

Gebruikt je project het correcte tickersymbool?

De website van je project moet duidelijk de ticker van Bitcoin Cash omschrijven als BCH . Projecten die niet de correcte ticker gebruiken worden zijn gediskwalificeerd van oplijsting.

Gebruikt uw project de correcte naam?

De website van je project moet Bitcoin Cash benoemen in z'n volledige benaming. Projecten die wijzigingen aanbrengen aan de naam "Bitcoin Cash" zullen gediskwalificeerd zijn voor oplijsting.

Voorziet je portemonnee 'seed type' en 'derivation paths' ?

Bitcoin Cash portemonnee aanvragen moeten 'seed type' en 'derivation paths' bevatten.

Promoot uw project duidelijk Bitcoin Cash?

De website van de aanvrager moet duidelijk Bitcoin Cash promoten. Het toevoegen van minimale ondersteuning verzekerd geen oplijsting.

Gebruik uw project het Bitcoin Cash logo?

We moedigen aanvragers aan om het Bitcoin Cash logo te gebruiken dat beschikbaar is in onze illustartiessectie. Logokeuze zou best in lijn blijven met bitcoincash.org. Hoewel niet vereist, verhoogt het gebruik van deze logo's je kansen om opgelijst te worden.

Blijft je project objectief voor de feiten?

De aanvragers' website moet objectief blijven. Afbreuk doende verklaringen tegen Bitcoin Cash voorom een specifieke agenda te promoten kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag.

Komt je project professioneel en gebruiksvriendelijk over?

Websites van aanvrager moeten er professioneel uitzien. User Interface (UI) zou eenvoudig moeten zijn voor beginnende gebruikers.

Is je project doorgelicht en vertrouwd door de Bitcoin Cash gemeenschap?

Aanvrager zouden best uitreiken naar de Bitcoin Cash gemeenschap via Twitter, Telegram, Reddit, of Slack. Projecten die doorgelicht zijn door vertrouwde individuen in de gemeenschap zijn waarschijnlijker een goedgekeurde aanvraag te ontvangen. Wij ontvangen duizenden aanvragen, zij die een sterkere online aanwezigheid hebben hebben een grotere kans aanvaard te worden.

Werkgroeps discretie

We behouden onszelf het recht aanvragen naar eigen goeddunken af te wijzen.

vermeldingsaanvraag indienen